Hvor kommer jeg

Bedemand Lykke Rømer  tlf: 50520929


                                 nærvær   omsorg  værdighed  muligheder


  


                              


Jeg træffes alle dage - hele døgnet og jeg kommer gerne på hele fyn



Fokus på muligheder er vigtigere end lokal kenskab


Gennem min tid som Bedemand har jeg erfaret at mit lokalkendskab til afdødes sognekirke ikke er det vigtigste, det er derimod vigtigt at samarbejdet mellem familien og jeg fungere optimalt.

Efter mange henvendelser fra andre dele af Fyn, har jeg valgt at komme derhen hvor jeg er ønsket fremfor for at sætte mig fast på et geografisk område.

At jeg kan vejlede i hvillke muligheder der, er vigtigere en kendskab til den lokale kirke.


Hvor kan begravelsen holdes?

Jeg kan oplyse jer om hvilket sogn afdøde boede i. Hvordan afdøde og familien ønsker at begravelsen skal foregå og om afdøde var medlem af folkekirken eller ej afgør hvor og hvordan begravelsen kommer til at foregå. - jeg kan vejlede jer i mulighederne både i og udenfor folkekirken.


Begravelsesmyndighed

Begravelsesmyndigheden er altid præsten i det sogn afdøde har folkeregister adresse i, på dødstidspunktet.

Det betyder at ligegyldigt om afdøde er død på et aflastningscenter, på et hospice eller på en sygehus afd. så er det altid hjem adressen der afgør hvem der er begravelsesmyndighed. Skal begravelses afholdes fra en kirke, vil det oftest være hjemsogns kirken - er afdøde flyttet kort før dødsfaldet, vil tilknytningen til hjemsogn kirken måske ikke være ligeså stor som til den tidligere hjemsogns kirke. Det vil i dette tilfælde være en konkret vurdering fra præsten i det gamle hjemsogn om afdøde skal begraves derfra. Tilknytning til et sogn vægter ofte højt.


Andre muligheder

Skal begravelsen ikke holdes fra en kirke, enten fordi afdøde ikke er medlem af folkekirken, eller fordi afdøde har nedskrevet et ønske om ikke at ville begraves fra en kirke. Giver det muligheder for at afholde begravelsen et næsten valgfrit sted. Det kan være fra afdødes hjem, et sommerhus et forsamlingshus eller et andet sted der har haft særlig betydning for afdøde eller familien.

 

Firma adresser: Bedemand Lykke Rømer

Boelsbjergvej 8 5610 Assens                                      Tlf: 5052 0929

Kontor: Østergårds Plads 12 5620 Glamsbjerg

På Facebook kan du læse opslag, om det at tage stilling til egen begravelse, hvordan forholder man sig når der er små børn i familien og om historier fra dagligdagen i min begravelsesforretning